Strona główna Usługi › Tłumaczenie/lokalizacja
Tłumaczenie i lokalizacja
Oferujemy następujące usługi w zakresie lokalizacji i tłumaczeń z języka angielskiego na język polski:

Lokalizacja oprogramowania (interfejsu użytkownika):
 • oprogramowanie komputerowe
 • aplikacje telefonii komórkowej
 • oprogramowanie sterujące sprzętu elektronicznego i maszyn
Tłumaczenie:
 • dokumentacji i plików pomocy
 • zawartości witryn internetowych i intranetowych
 • instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej
 • materiałów marketingowych, broszur itp.
 • materiałów szkoleniowych i innych wewnętrznych materiałów firmowych
Dostarczamy tłumaczenia dla firm z branży IT, przemysłu (m.in. elektronika, motoryzacja i sprzęt medyczny), handlu oraz produktów konsumenckich.
Czym jest lokalizacja?

Lokalizacja jest procesem przetwarzania obiektu z jednego środowiska do drugiego, w ramach którego obiekt zachowuje swoje najistotniejsze cechy, a cechy nieprzekładalne na kulturę docelową są w miarę możliwości zastępowane ich odpowiednikami w danej kulturze. Najczęściej mówiąc o lokalizacji, mamy na myśli lokalizację oprogramowania.

Skąd bierze się zapotrzebowanie na lokalizację?
 • Wymogi prawne wielu państw
 • Chęć dotarcia do nowych rynków
 • Rosnące zapotrzebowanie na rynkach stale się rozwijających
 • Polityka korporacji
 • Ułatwienie korzystania z produktów
 • Chęć zwiększenia sprzedaży
 • Ulepszanie wizerunku korporacji
 • Strategia "Time to market"
Zobacz nas na:
Facebook LinkedIn
 
Firma LocStar wspiera technologię SDL Trados
LSP Software - SDL Approved Reseller

Copyright © 1994-2018 LocStar Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.