Strona główna Usługi › Internacjonalizacja

Internacjonalizacja
O jakości produktu końcowego często decyduje sposób zaprojektowania aplikacji i zbiór czynności, które poprzedzają proces lokalizacji. Umownie nosi on nazwę internacjonalizacji, jednak często w użyciu jest skrót "i18n". Pod tym pojęciem kryje się takie opracowanie produktu, aby była możliwa jego lokalizacja w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań lokalnych rynków.

Z perspektywy firmy lokalizującej największe projekty informatyczne dobrze widać błędy, których można było uniknąć na etapie projektowania i tworzenia oprogramowania.
Błędy te ujawniają się najczęściej w trakcie etapu testowania; tylko część z nich można wykryć w trakcie etapu lokalizacji. To wszystko sprawia, że lokalizacja i tłumaczenie są trudniejsze i obarczone większym ryzykiem, a po przełożeniu na realia projektowe — droższe i bardziej czasochłonne.

Proces internacjonalizacji można realizować, stosując się do dwóch zasad:
  1. Usunięcie wszelkich założeń kulturowych (nie możemy mieć pewności, że w innym kraju będą stosowane te same formaty dat, jednostki miar itp.)
  2. Umożliwienie lokalizacji na różne języki przez zapewnienie obsługi odpowiednich standardów kodowania znaków (w szczególności Unicode)
Te założenia umożliwiają zrealizowanie właściwej lokalizacji, w trakcie której dokładnej kontroli poddane zostaną wszystkie aspekty związane z lokalną kulturą.

Internacjonalizacja okien dialogowych
Komunikaty i okna dialogowe to najbardziej widoczne dla użytkownika elementy oprogramowania. Wszelkie błędy związane z lokalizacją mogą mieć kluczowe znaczenie dla użyteczności programu, a w konsekwencji — mogą ujemnie wpłynąć na sprzedaż produktu.
Okna dialogowe z reguły projektują programiści, czego konsekwencją jest to, że są one dostosowywane do języka źródłowego. Właściwie zaprojektowane okno dialogowe będzie można zlokalizować bez kosztownego procesu reorganizacji jego zawartości, a przy idealnym zaprojektowaniu także bez zmiany rozmiarów przycisków i samego okna. Każda tego typu operacja to czasochłonny i drogi proces.

Internacjonalizacja wymaga sprawdzenia kilkudziesięciu elementów produktu. Oto najważniejsze z nich:
• format daty/godziny,
• kalendarze (w tym pierwszy dzień tygodnia, długość roku, numer tygodnia itp.),
• format zapisu liczb,
• długość tekstów,
• kodowanie znaków,
• współdzielone komunikaty,
• kwestie polityczne,
• jednostki miar,
• rozmiar papieru,
• kwestie kulturowe.

Internacjonalizacja nie jest trywialnym procesem. Warto ją jednak zastosować, gdyż przynosi szereg korzyści:
• Zmniejsza ilość prac technicznych/inżynierskich.
• Umożliwia osiąganie przez tłumaczy wyższej wydajności.
• Zapewnia spójność produktu.
• Obniża koszt lokalizacji produktu.
• Umożliwia rozpoczęcie testowania już na etapie tworzenia produktu.

Warto dodać, że internacjonalizacja nie dotyczy wyłącznie oprogramowania. W praktyce każdy produkt sprzedawany na różnych rynkach powinien przejść etap internacjonalizacji.

Jako zespół z 17-letnim doświadczeniem, jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa analizę internacjonalizacji produktu i sporządzić kompletną listę poprawek. Zachęcamy do wysłania zapytania w sekcji Kontakt.
Zobacz nas na:
Facebook LinkedIn
 
Firma LocStar wspiera technologię SDL Trados
LSP Software - SDL Approved Reseller

Copyright © 1994-2018 LocStar Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.