Strona główna O nas › Zespół
Zespół
Nie jesteśmy firmą zajmującą się pośrednictwem między klientem a tłumaczami. Bazujemy na własnym zespole pracowników z naszego biura w Szczecinie oraz stałych współpracownikach zdalnych. Są to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy przetłumaczyli setki tysięcy słów w projektach dla największych światowych firm. Dzięki specjalistycznemu systemowi do zarządzania pracą zdalną osoby pracujące w siedzibie firmy oraz w domu stanowią jeden, doskonale komunikujący się zespół.

Funkcje w projekcie:

Kierownik Projektów
Każdy projekt zarządzany jest przez Kierownika Projektów, który definiuje procedury, przydziela zadania oraz czuwa nad ich poprawną i terminową realizacją. Kierownik Projektów jest również osobą kontaktującą się z klientem.

Specjalista Językowy
Zarządzanie jakością, definiowanie terminologii, przygotowywanie dokumentacji z zaleceniami oraz odpowiadanie na pytania tłumaczy to podstawowe zadania Specjalisty Językowego. Jest to również osoba koordynująca pracę tłumaczy i korektorów w celu zapewnienia spójności tłumaczeń w obrębie całego projektu. W ramach odpowiedzialności za jakość językową projektu lokalizacyjnego Specjalista Językowy wykonuje także kontrolę jakości.

Inżynier Oprogramowania
Strona techniczna projektu nadzorowana jest przez Inżyniera Oprogramowania. Jest on odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie technologii w procesie tłumaczenia oraz kontrolę jakości technicznej przetwarzanych plików.

Tłumacze i Korektorzy
Tłumacze i korektorzy stanowią podstawę zespołu lokalizacyjnego. Od ich profesjonalnych umiejętności zależy powodzenie projektu od strony językowej. Zgodnie z naszymi procedurami, proces lokalizacji jest zawsze dwuetapowy i składa się z tłumaczenia oraz korekty. Przetłumaczony materiał jest każdorazowo weryfikowany przez korektorów, którzy dodatkowo przygotowują tłumaczom zestawienia poprawek i zaleceń do wykorzystania w trakcie kolejnych prac. System ten zapewnia najwyższą jakość oraz stałe doskonalenie warsztatu tłumaczy.
Zobacz nas na:
Facebook LinkedIn
 
Firma LocStar wspiera technologię SDL Trados
LSP Software - SDL Approved Reseller

Copyright © 1994-2018 LocStar Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.